انجمن دراگون بوت

انجمن دراگون بوت

تاریخچه دراگون بوت

درکشورچین اژدها یک سمبل است. قایق های اولیه برای اینکه نشان بدهند آنها سمبل قدرت و استقامت هستند و می توانند حتی در ابر و مه و باران حرکت کنند با خود کله گاو ماده- شاخ گوزن- یال اسب- بدنه افعی- پنجه عقاب- دم وباله ماهی حمل میکردند.اکنون به جای نماد های فوق کله اژدها قرارگرفته است که سمبل تمام قدرت های فوق می باشد بدنه این قایق ها رنگ آمیزی می گردند. پاروها نیز نشانه پنجه عقاب می باشند. خدمه این قایق دارای 18 الی20 قایقران یک طبال و یک سکاندارمی باشد .مسابقات دراگون بت تماشاچیان زیادی را به پیست ها کشانده است. در این رشته حداقل دو قایق در مسافت های مختلف به رقابت می پردازند.نه تنها استقامت،قدرت ، شجاعت، و مهارت در این رشته بسیار مهم می باشد بلکه روح تیم بودن ، ریتم پارو زدن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و این عوامل زمانی مورد توجه قرار می گیرند که پارو زنان هماهنگ با طبال اقدام به پارو زدن نمایند.

درکشور چین کهن ، قایق های دراگون برای مقاصد مذهبی بکار می رفتند. زمانی که شاعر میهن پرست چینی به نام Later qu Yuan در رودخانه Milo خود کشی نمود.برای بزرگداشت یاد او مسابقات دراگون برگزار گردید.در کشور چین این مسابقات الگوی میهن پرستی و وفاداری به اخلاق می باشد.

مسابقات قایق های دراگون امروزه دراواسط دهه 1970، مرکزاطلاعات وجلب توریست کشورهنگ کنگ ایده برگزاری فستیوال دراگون بت را برای جلب سیاحان ارائه نمود. از اوایل سال 1976 مسابقات دراگون به صورت امروزی شکل و گسترش یافت، برگزاری این فستیوال ها توانست توریست های بسیاری را به بنادر هنگ کنگ بکشاند و موفقیت چشمگیری داشت به طوری که این مسابقات را در سراسر دنیا گسترش یافت.

25 سال بعد یعنی در سال2000 تعداد این مسابقات نمایانگر رشد فزاینده این ورزش بود به طوری که 20 میلیون ورزشکار چینی به ورزش دراگون مشغول شدند وهمچنین این ورزش به دیگر قاره ها سرایت نمود. ظاهراً 1500 تیم در این رشته در نروژو سوئد ، 1000 تیم در بریتانیای کبیر فعال هستند. آلمان افتخار داشتن 2000 تیم با 50000 ورزشکار فعال در این رشته را دارد. اکنون ورزش دراگون به سمت شرق اروپا یعنی لهستان،مجارستان و روسیه نفوذ پیدا کرده است. مسابقات دراگون بت قوانین این مسابقه بسیار کار آمد و اجرایی هستند و تیم هایی که به صورت تفریحی شکل میگیرند پس از مدت کوتاهی به رده های قهرمانی سوق داده می شوند.مسابقات جهانی ، مسابقات جام اروپا و دیگر مسابقات قاره ای در این رشته برگزار میگردد.در قایقرانی رشته های مختلفی شکل گرفته اند اما هیچ ورزش دیگری نیست که به صورت تیمی ، 22 ورزشکاربتوانند همزمان به کار گروهی بپردازند.برای دستیابی به یک هماهنگی دقیق بین قایقرانان به اردوها و تمرینات بسیاری نیاز می باشد.

دراگون بت یک ورزش جمعی رشته های ورزشی زیادی به علت جذابیت و سرگرمی موفق بوده اند.اما دراگون دارای این امتیاز است که علاوه بر سرگرمی،تلاش قایقرانان منجر به حرکت موزون و سرعت بالای قایق میگردد. به دلیل اجتماعی،تفریحی بودن این رشته ورزشی،کمپانی های بسیاری تمایل به فعالیت و برگزاری مسابقه در این رشته ورزشی را دارند. برای مثال کمپانی های بسیاری در سوئد وجود دارند که سالیانه درآمد بسیاری از برگزاری این فستیوال ورزشی کسب کرده اند مانند شرکت Malmo که بیش از 600 تیم از کمپانی ها و باشگاههای مختلف را در مسابقات اخیر خود به پیست های قایقرانی کشانده است.
اگر چه این ورزش هنوز وارد المپیک نشده است اما یک ورزش تیمی، اجتماعی، تفریحی و تجاری است که در دنیای امروز جذابیت بسیاری به وجود آورده است. دراگون ورزشی است که هرکس در هر سطحی می تواند آن را انجام دهد، آیا این گویای عظمت این ورزش نیست؟