ثبت نام آکادمی

فدراسیون انجمن های ورزشی در راستای ارتقاء سطح فنی ورزشکاران ، مربیان و داوران رشته های ورزشی متبوع خود اقدام به برگزاری دوره ها، کلاسها ، کارگاهها و سمینارهای مختلف و متنوع می کند.