مطالب توسط

,

برگزاری نشست هیات رییسه فدراسیون انجمن های ورزشی

نشست هیات رییسه فدراسیون انجمن های ورزشی بعد از ظهر روز یکشنبه با حضور اعضا در دفتر محمد علیپور برگزار شد که طی آن اهم برنامه های این فدراسیون مورد بحث و تبادل اندیشه قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این جلسه در خصوص فعالیت رشته های تحت پوشش و نظارت […]