• مشخصات اصلی

    در آپلود کردن مدارک دقت لازم صورت دهید. در صورتی که مدارک به درستی آپلود نگردد، ثبت نام شما تائید نخواهد شد.
  • (توجه کنید سایز فایل کمتر از 250 کیلو بایت باشد) عکس جهت چاپ بر روی کارت شناسایی و . . . می باشد لذا می بایست پرسنلی و با کیفیت مناسب بوده و همچنین از ارسال عکس سلفی خودداری نمائید.
  • انجمن مرتبط با رشته ورزشی خود را نتخاب نمائید.
  • نمایش فیلدهای صورت‌حساب در سایت.
  • نمایش فیلدهای حمل و نقل در سایت.
  • اطلاعات حساب